Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ιστορία της Αρκαδίας, κυρίως τις περιοχές της Γορτυνίας και του Μαινάλου, καθώς επίσης και ορισμένες ερασιτεχνικές ιστορικές μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος.

Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Στην ανάρτηση αυτή καταγράφονται τα βαπτιστικά ονόματα και πατρώνυμα των Γορτυνίων (συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων του δήμου Φαλάνθου Μαντινείας) που περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους του 19ου αιώνα, που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις. Αρχικά δίνονται τα δημοφιλέστερα ονόματα, ενώ στην συνέχεια τα όχι τόσο δημοφιλή μαζί με κάποια που έχουν εκλείψει στις μέρες μας, ο τρίτος κατάλογος περιέχει τα αρχαιοελληνικά ανδρικά ονόματα που προτιμούσαν οι κάτοικοι της Γορτυνίας στις αρχές και μέσα του 19ου αιώνα και τέλος η ανάρτηση κλείνει με μορφές υποκοριστικών των βασικών ονομάτων που διασώθηκαν στους υπό εξέταση δήμους. Στις μη-δημοφιλείς κατηγορίες δίνεται μία εκτίμηση της συχνότητας χρήσης των ονομάτων που μπορεί να εμφανίζονται από μία έως αρκετές δεκάδες φορές. Σε κάθε όνομα σημειώνεται ο δήμος στον οποίο απαντάται, όπως ήταν η διοικητική διαίρεση στα τέλη του 19ου αιώνα.

Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)

Κλείνοντας τη σειρά με τους καταλόγους επωνύμων παρατίθενται στη συνέχεια τα επώνυμα που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου Φαλάνθου Μαντινείας του έτους 1879 για του δήμους Θεισόας (Δημητσάνας) του έτους 1843. Τα επώνυμα όπου ήταν δυνατό έχουν διορθωθεί με βάση γενικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα, πχ Παπαδόπουλος αντί για Παππαδόπουλος, Χριστόπουλος αντί για Χρηστόπουλος, "τσ" αντί για "τζ". Οι κατάλογοι είναι με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνοντας το πλήθος των εκλογέων (μόνο άνδρες) και χάρτη με τη θέση των εκάστοτε οικισμών και το σημερινό όνομα σε παρένθεση (όταν έχει αλλάξει). Για το δήμο Θεισόας δεν βρέθηκε τυπωμένος εκλογικός κατάλογος στα Γ.Α.Κ. αλλά μόνο χειρόγραφοι, μεταγράφηκε εδώ για λόγους πληρότητας και δίνεται με επιφύλαξη λόγω του δυσανάγνωστου της πηγής (όπου εμφανίζεται ";" το αντίστοιχο επώνυμο είναι κατ' εκτίμηση).

Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)

Στον παρακάτω κατάλογο επωνύμων παρατίθενται τα επώνυμα που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1872 για τους δήμους Ηραίας και Θέλπουσας. Τα επώνυμα όπου ήταν δυνατό έχουν διορθωθεί με βάση γενικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα, πχ Παπαδόπουλος αντί για Παππαδόπουλος, Χριστόπουλος αντί για Χρηστόπουλος, "τσ" αντί για "τζ". Οι κατάλογοι είναι με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνοντας το πλήθος των εκλογέων (μόνο άνδρες) και χάρτη με τη θέση των εκάστοτε οικισμών και το σημερινό όνομα σε παρένθεση (όταν έχει αλλάξει).

Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολώνων και Τροπαίων)

Στον παρακάτω κατάλογο επωνύμων παρατίθενται τα επώνυμα που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1872 για τους δήμους Τρικολώνων (Στεμνίτσα) και Τροπαίων. Τα επώνυμα όπου ήταν δυνατό έχουν διορθωθεί με βάση γενικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα, πχ Παπαδόπουλος αντί για Παππαδόπουλος, Χριστόπουλος αντί για Χρηστόπουλος, "τσ" αντί για "τζ". Οι κατάλογοι είναι με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνοντας το πλήθος των εκλογέων (μόνο άνδρες) και χάρτη με τη θέση των εκάστοτε οικισμών και το σημερινό όνομα σε παρένθεση (όταν έχει αλλάξει).

Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)

Στον παρακάτω κατάλογο επωνύμων παρατίθενται τα επώνυμα που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1872 για τους δήμους Λαγκαδίων και Νυμφασίας (Βυτίνας). Τα επώνυμα όπου ήταν δυνατό έχουν διορθωθεί με βάση γενικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα, πχ Παπαδόπουλος αντί για Παππαδόπουλος, Χριστόπουλος αντί για Χρηστόπουλος, "τσ" αντί για "τζ". Οι κατάλογοι είναι με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνοντας το πλήθος των εκλογέων (μόνο άνδρες) και χάρτη με τη θέση των εκάστοτε οικισμών και το σημερινό όνομα σε παρένθεση (όταν έχει αλλάξει).

Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)

Στον παρακάτω κατάλογο επωνύμων παρατίθενται τα επώνυμα που εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1865 για τους δήμους Γόρτυνος (Καρύταινα), Ελευσίνος (Κοντοβάζαινα), Κλείτωρος (Βαλτεσινίκο) και Μυλάοντος (Μαγούλιανα). Τα επώνυμα όπου ήταν δυνατό έχουν διορθωθεί με βάση γενικούς κανόνες που ισχύουν σήμερα, πχ Παπαδόπουλος αντί για Παππαδόπουλος, Χριστόπουλος αντί για Χρηστόπουλος, "τσ" αντί για "τζ". Οι κατάλογοι είναι με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνοντας το πλήθος των εκλογέων (μόνο άνδρες) και χάρτη με τη θέση των εκάστοτε οικισμών και το σημερινό όνομα σε παρένθεση (όταν έχει αλλάξει).

Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)

Πρώτη αναφορά του ονόματος έχουμε στην γαλλική έκδοση του Χρονικού του Μωρέως. Ο Κροκόντηλος (με επώνυμο Corcondille) καταγόταν από τη Μεγάλη Αράχωβα στην περιοχή των Σκορτών και είχε βρεθεί στην ετήσια εμποροπανηγύρη κοντά στο Νύκλι (Τεγέα) να πουλήσει το μετάξι του.

Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)


Στην γαλλική έκδοση (έως 1305) και την αραγωνική έκδοση (έως 1377) του Χρονικό του Μωρέως υπάρχουν ευθείς αναφορές στην εθνικότητα και σε κάποια ονόματα κατοίκων του Δρόγγου των Σκορτών (Σκορτινών) κατά τον 14ου αιώνα.

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Απογραφές
Η επαρχία του Λιονταριού (1461)
Η Καρύταινα (Λιοντάρι) (1512-1520)
Ο Δήμος (kaza) της Καρύταινας (1566-1574)
Χωριά Γορτυνίας (1700-1830)
Χωριά και αριθμός οικογενειών Γορτυνίας (απόγραφή Pouqueville)
Απογραφή Γορτυνίας (1834)
Απογραφή Αρκαδίας (1834)
Απογραφή Γορτυνίας (1852)

Ονόματα
Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)
Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)
Δημητσανίτες (1461-1574)
Μέλη δημοτικού συμβουλίου Τριπολιτσάς (1700)
Ονόματα στρατιωτικών των Κολοκοτρωναίων (1821)
Γορτύνιοι Πολιτικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Αξιωματικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Φιλικοί (1821)
Ονόματα Λαγκαδινών (1822-3)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Α (1823)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Β (1823)
Προαγωγές Γορτυνίων στρατιωτικών (1824)
Δημοτικοί εισπράκτορες Γορτυνίας (1836)
Δήμαρχοι και Πάρεδροι Γορτυνίας (1841)
Φύλλα ποιότητας Δημάρχων και παραγόντων της Γορτυνίας (1849-1850)
Εκλογικά έγγραφα Γορτυνίας [1843 - 1862]
Εκλογικός κατάλογος Γορτυνίας (1865)
Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολόνων και Τροπαίων)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)
Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)
Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Τοπωνύμια
Mετονομασίες οικισμών Αρκαδίας (1920)
Μεσσαρέα
Τοπωνύμια Βυτίνας
Τοπωνύμια Βάχλιας
Τοπωνύμιο Τσιπιανά
Τοπωνύμιο Ψάρι
Τοπωνύμιο Αρτοζήνος
Τα τοπωνύμια ως πηγή της πρώιμης κοινωνικής ιστορίας των σλαβικών φύλων
Nτρομπολιτσά- Tριπολιτσά- Tρίπολη : μια ιχνηλάτηση
Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας
Στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία στην Αρκαδία
Συνοικισμός Μεγάλης Πόλεως

Διάλεκτοι και Ιδιώματα
Το αρχαίο αρκαδικό γράμμα "Τσαν"
Η αρχαία αρκαδοκυπριακή διάλεκτος
Σύγκριση γορτυνιακού με άλλα ιδιώματα στο φωνολογικό επίπεδο
Συνοπτική παρουσίαση γορτυνιακού ιδιώματος
Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα
H συνθηματική γλώσσα των Λαγκαδινών μαστόρων
To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ιστορικά θέματα (επιλεγμένα)
Πασάς Mαυραειδής Φαρμάκης
Ιστορική γεωγραφία Αρκαδίας (395-1209)
Δοξαπατρήν τον λέγουσιν, μέγας στρατιώτης ένι
Λυκάων της Αρκαδίας
Φωτάκος: Μάχη εν Τρικόρφοις - 23 Ιουν. 1825
Κανέλλος Δεληγιάννης: Πολιορκία Λάλα
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαιΐου 1821)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη της Γράνας
Κανέλλος Δεληγιάννης: Έξοδοι Δράμαλη από την Κόρινθο
Κανέλλος Δεληγιάννης: Γορτυνιακός εμφύλιος (1823) και αρχές του γενικού εμφυλίου (1824)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Μάχες στο Άργος, Δερβενάκια, Αγιοσώστη, Αγιονόρι
Κανέλλος Δεληγιάννης: Α' Πολιορκία Μεσολογγίου
Κανέλλος Δεληγιάννης: Εκστρατεία στη Δυτ. Ελλάδα, Μάχη του Πέτα
Καταστροφή Ζάτουνας - Απρίλιος 1779
Αναφορές για τα επεισόδια στη Γορτυνία (Ιουν. 1823)
Αναφορά επαρχίας Καρύταινας (Δ' Εθνοσυνέλευση, Άργος 1829)
Επιστολή κατά Κολοκοτρώνη (Εμφύλιος 1823)
Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821
Τα άρματα της Καρύταινας (1821)

Μελέτες
Βυζαντινή κρατική ιεραρχία και στρατιωτική οργάνωση
Κυρ Ιωάννης ο Τζερνοτάς
Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)
Στοιχεία για την οθωμανική Ελλάδα
Προδοσίες και θυσία στη Μολδοβλαχία το 1821
Η παράδοση της Πόλης το 1453
Σύντομη ιστορία της Πελοποννήσου (2ος αι. π.Χ – 7ος αι. μ.Χ.)
Το Πασαλίκι του Μοριά
Τα παράπονα των Ανθενωτικών (1450)
Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821
Η μάχη της Πελαγονίας (1259 μ.Χ.)
Φορεσιά και Άρματα το 1821
Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
Αυτόχθονες εναντίον Ετεροχθόνων
Αλαμανικός φόρος και βυζαντινά μνημόνια