Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ιστορία της Αρκαδίας, κυρίως τις περιοχές της Γορτυνίας και του Μαινάλου, καθώς επίσης και ορισμένες ερασιτεχνικές ιστορικές μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η επαρχία του Λιονταριού (1461)

Τα παλαιότερα Οθωμανικά αρχεία σχετικά με το Λιοντάρι (Καρύταινα) είναι τα Κατάστιχα που βρίσκονται στο Πρωθυπουργικό Οθωμανικό Αρχείο στην Κων/πολη (İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi) με τον αριθμό ΤΤ10 όπως και το Κατάστιχο με αριθμό 1/14662 που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη ‘Κύριλλος και Μεθόδιος’ της Σόφιας. Αυτά τα κατάστιχα είναι τα δυο μέρη του ίδιου κατάστιχου που βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
Για αυτό σύμφωνα με αυτά τα κατάστιχα το Λιοντάρι εμφανίζεται να αποτελείται από ένα κέντρο (πόλη/επαρχία) και από 56 χωριά.
Στο Λιοντάρι υπάρχουν δύο συνοικίες (mahalle) που ονομάζονται Nikola Salamonu και Theodoris Karaca. Όλοι οι κάτοικοι αυτών των συνοικιών είναι Ρωμιοί και μόνο στην πρώτη συνοικία στο κάστρο του Λεονταριού βλέπουμε να υπάρχει ένας μουσουλμάνος. Στην πρώτη συνοικία υπάρχουν 113 χριστιανικά σπίτια (οικογένειες), 4 χήρες (bive) και ένας εργένης (mücerred). Στην δεύτερη συνοικία το σύνολο των κατοίκων είναι χριστιανοί και υπάρχουν 72 σπίτια και 14 χήρες. Συνολικά υπάρχουν 186 σπίτια, ένας εργένης και 18 χήρες. Τα έσοδα του κέντρου της πόλης, του Λιονταριού, φαίνεται να κατοχυρώνονται ως ‘χας’ στον στρατιωτικό διοικητή σαντζακιού (mirliva) Sinan Bey. Το σύνολο του φόρου των δύο συνοικιών είναι 31542 άσπρα. Το ότι υπάρχουν μουσουλμάνοι στρατιώτες στο κάστρο αλλά που δεν καταγράφονται στα κατάστιχα το καταλαβαίνουμε από το πρώην μοναστήρι στο κέντρο του Λιονταριού το οποίο στην απογραφή του 1461 έχει πλέον καταγραφεί ως τζαμί.
Παρατηρούμε επίσης ότι ο ιμάμης του τεμένους ο Mevlana Muhiddin ημερησίως παίρνει 4 άσπρα για να ασκεί και τα καθήκοντα του καδί. Αυτό έχει σημασία επειδή μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε πως οργανώνεται η δικαστική αρχή.
Το 1461 πέρα από το κέντρο του Λιονταριού υπάρχουν στην περιοχή και 56 χωριά. Οι κάτοικοι των 47 χωριών είναι αρβανίτες και των 9 είναι Ρωμιοί. Παρόλο που στην Οθωμανική αυτοκρατορία οι άνθρωποι συνήθως προσδιοριζόταν και καταγραφόταν σύμφωνα με την θρησκεία τους, στα κατάστιχα του Μοριά, στα πρώτα κατάστιχα που καταγράφτηκαν, βλέπουμε ότι οι κάτοικοι χαρακτηρίζονται πέρα από το θρήσκευμά τους και με την εθνική τους ταυτότητα με χαρακτηρισμούς όπως ‘an cemaat-i Arnavudan’ (από την κοινότητα των Αρβανιτών) και ‘an cemaat-i Rumiyan’ (από την κοινότητα των Ρωμιών). Αυτό θα πρέπει να εφαρμόστηκε για να τονιστεί η διαφορά του φόρου (ispençe) μεταξύ πιο φτωχών ορεινών χωριών των Αρβανιτών και των πιο εύπορων χωριών των Ρωμιών που ήταν πλησιέστερα στην θάλασσα και στις εύπορες πεδινές περιοχές. Βλέπουμε ότι από τους κατοίκους των ορεινών χωριών εισέπρατταν 20 άσπρα, ενώ 25 άσπρα από χωριά που είχαν μεγαλύτερα έσοδα. Στο πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα χωριά της επαρχίας του Λιονταριού, την εθνική τους σύσταση και τον φόρο που πλήρωσαν, όπως αυτά καταγράφηκαν στο κατάστιχο του 1461.


-->
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ
Βιβλίο
Σελίδα
Όνομα Κατόχου Dirlik
Οικισμός
Σημερινό όνομα
Εθνικοτητ.
Έσοδα
TT10
101
Hassa-i Sinan Bey bin Elvan, mirliva-i vilayet-i Mora
Nefs-i Leondar
Λεοντάρι
R
TT10
101
Mahalle-i Nikola Salamonu
R
TT10
102
Mahalle-i Teodoris Karaca
R
31542
TT10
104
Karye-i Maji
A
625
TT10
104
Karye-i Aya Yorgi
Αγ. Γεώργιος
R
TT10
104
Mahalle-i Teodoris Simios
R
TT10
105
Mahalle-i Yorgi Simios
R
31428
TT10
108
Karye-i Lonkanik
Λογγανίκος
R
7220
ΤΤ10
109
Karye-i Guverenas
R
3222
TT10
109
Karye-i Koçiça
R
2747
ΤΤ10
110
Karye-i İksifya
A
506
TT10
110
Karye-i Yani Diyavoliçi
Διαβολίτσι
A
640
TT10
110
Karye-i Mimli
A
528
TT10
111
Karye-i Evzenati
A
458
ΤΤ10
111
Karye-i Aleksi Manesi
Μάωεσι = Ψηλή Βρύση
A
857
ΤΤ10
111
Karye-i Yorgi Maji
A
691
ΤΤ10
112
Karye-i Yani Lata[1]
Λάτα
A
1418
TT10
112
Karye-i Nikola Makrişiya[2]
Μακρίσια
A
534
TT10
112
Karye-i Mazi Plaşa
A
428
TT10
113
Karye-i Domanika Beluşi
Μπελούση[3]
A
284
TT10
113
Karye-i Dimitri Maçuni[4]
Ματζούνη
A
256
TT10
113
Karye-i Duka[5] Plaşa
Δούκα
A
240
TT10
113
Karye-i Mihal Manesi
A
475
ΤΤ10
113
Karye-i Mihal Zora
A
523
ΤΤ10
114
Karye-i Pavlo Doci
A
238
TT10
114
Karye-i Mangeşi Burlaşa[6]
Μπουρλάς
A
528
TT10
114
Karye-i Yorgi Muzaki
Μουζάκι = Περπατάρι
A
284
TT10
114
Karye-i Gulyamo Arkiropulo
A
658
TT10
115
Karye-i Teodoro Zupato
Ζουμπάτα
A
340
TT10
115
Karye-i İlya Maji
A
214
TT10
115
Karye-i Lazaro Zupato
A
334
TT 10
115
Karye-i Petro Doriza
Δόριζα
A
770
TT 10
115
Karye-i Lala Diyavoliçi
A
577
TT10
116
Karye-i Zupano Buryaliş
A
558
TT10
116
Karye-i Yani Jora
A
226
TT10
116
Karye-i Doskesi[7]
Τόσκεσι
A
186
TT10
116
Karye-i İstoya Velomiri
A
175
TT10
116
Karye-i Yani Muzaki
Μουζάκι
A
511
TT10
117
Karye-i Nikola Sirgi
Σύρτζι=Σύρριζον
A
854
TT10
117
Karye-i Lazar Paloni
A
1087
TT10
117
Karye-i Yorgi Muzaki
A
412
ΤΤ10
117
Karye-i Andriya Pupuka
Μπούμπουκα
A
217
TT10
118
Karye-i Yani Kankadi
A
1280
ΤΤ10
118
Karye-i Lazaro Klisora
A
707
TT10
118
Karye-i Marti Çaşi
Τσάσι
A
381
TT10
118
Karye-i Kokno Marti
A
717
TT10
119
Karye-i Barbuçi
A
216
ΤΤ10
119
Karye-i Hersoviri Kozma
A
234
ΤΤ10
119
Karye-i Terma Aşpata
A
439
ΤΤ10
119
Karye-i Dima Rala
A
196
TT10
119
Karye-i Yani Dara
Δάρα
A
687
TT10
120
Karye-i Yorgi Manesi
A
126
TT10
120
Karye-i Gin Kondostavlo Manesi
A
836
TT10
120
Karye-i Lazaro Kuvela
Κουβέλια
A
683
TT10
120
Karye-i Veliza
A
1064
TT10
121
Karye-i Makrisa Ustruza
Στρούζα
A
705
ΤΤ10
121
Karye-i Dimiçana
Δημητσάνα
R
10447
ΤΤ10
123
Karye-i Kokora
Κοκκορα
R
881
TT10
124
Karye-i Çarnohlu
R
787
TT10
124
Mezraa-i Lorato Koçi Kunbitekra
1/14662
84
Timar-ı İbrahim, Engürüs, an cemaat-i mehteran-ı hayme, ser asker-i Vumiro ve Krevukor.
Karye-i Trepon
R
1477
1/14662
84
Karye-i Amuri
R
359
1/14662
84
Mezraa-i Veligoşti
Βελιγοστή
R
85
Karye-i Pavla
Παύλια
R
2609


[1] Χωριό με το όνομα Λάτα παρατηρείται και στην Ενετική καταγραφή του 1689. Βλ. Β. Παναγιοτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος Αιώνας,Αθήνα 1985, σ. 227.
[2] J. Georgakas-A. McDonald, «Place Names of Southwest Peloponnesus», Register and İndexes, Πελοποννησιακά, VI (1968), σ. 186.
[3] J. Georgakas-A. McDonald, «Place Names of Southwest Peloponnesus», Register and İndexes, Πελοποννησιακά, VI (1968), σ. 204.
[4] J. Georgakas-A. McDonald, «Place Names of Southwest Peloponnesus», Register and İndexes, Πελοποννησιακά, VI (1968), σ. 190.
[5] Βλ. Β. Παναγιοτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος Αιώνας,Αθήνα, 1985, σ.297.
[6] J. Georgakas-A. McDonald, «Place Names of Southwest Peloponnesus», Register and İndexes, Πελοποννησιακά, VI (1968), s. 209.
[7] Τώρα είναι οικισμός του χωριού Οιχαλία.


Στο ελληνικό χωριό Ayo Yorgi βλέπουμε δύο γειτονιές, την Theodoris Siminos και την Yorgi Siminos όπως και ένα μοναστήρι. Στο χωριό υπάρχουν 226 σπίτια, 41 άγαμοι και 16 χήρες. Όσο και αν δεν αναφέρεται ότι το χωριό είναι ελληνικό αυτό γίνεται αντιληπτό από τα ονόματα όπως Yorgi Papa Andropulo, Nikola Arhilopulos, τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Πάντως υπάρχουν και σποραδικά ονόματα όπως Manesi και Vuçara τα οποία τα χρησιμοποιούν συνήθως οι Αρβανίτες. Αυτό το χωριό έρχεται πρώτο στην φορολογία με 31428 άσπρα μέσα σε όλα τα χωριά της επαρχίας του Λιονταριού. Τα άλλα Ρωμαίικα χωριά είναι τα εξής: το Lonkanik με 7220 άσπρα, 78 σπίτια, 4 άγαμους και 6 χήρες, το Guverenas με 29 σπίτια και 2 χήρες, το Koçiça με 21 σπίτια, 2 άγαμους και 3 χήρες, η Δημητσάνα με 142 σπίτια, 31 άγαμους και 13 χήρες, η οποία έρχεται δεύτερη σε έσοδα μετά από το Αyo Yorgi με 10447 άσπρα, το Kokora με 9 σπίτια, το Çarnohlu με 10 σπίτια, το Trepon με 13 σπίτια, το Amuri με 3 σπίτια και το Pavla με 11 σπίτια και 9 άγαμους.
Τα υπόλοιπα χωριά της επαρχίας του Λιονταριού είναι Αρβανίτικα. Τα ονόματα των χωριών μάλλον προκύπτουν από τους προύχοντες του χωριού. Π.χ., τέτοια ονόματα είναι τα εξής: Aleksi Manesi, Nikola Makreşiye, Dominika Beluşi, Dimitri Maçuni, Duka Plaşa, Yani Muzaki, Theodoro Zupato, Marti Çaşi, Mangeşi Burlaş. Γενικά τα αρβανίτικα χωριά αριθμητικά αν και είναι πολυπληθέστερα, οικονομικά υστερούν σε σχέση με τα ρωμαίικα χωριά. Τα ρωμαίικα χωριά εξασφαλίζουν 92999 άσπρα από το συνολικό φόρο ο οποίος είναι 122902, ενώ τα αρβανίτικά χωριά μόνο 29903. Πληθυσμιακά στην επαρχία του Λιονταριού βλέπουμε 1053 σπίτια (οικογένειες) από τα οποία τα 718 είναι ρωμαίικα και τα 435 αρβανίτικα. Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να προστεθούν και 58 άγαμοι και 47 χήρες από αρβανίτες, και 95 άγαμοι και 60 χήρες ρωμιοί.

Πηγή >>

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Απογραφές
Η επαρχία του Λιονταριού (1461)
Η Καρύταινα (Λιοντάρι) (1512-1520)
Ο Δήμος (kaza) της Καρύταινας (1566-1574)
Χωριά Γορτυνίας (1700-1830)
Χωριά και αριθμός οικογενειών Γορτυνίας (απόγραφή Pouqueville)
Απογραφή Γορτυνίας (1834)
Απογραφή Αρκαδίας (1834)
Απογραφή Γορτυνίας (1852)

Ονόματα
Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)
Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)
Δημητσανίτες (1461-1574)
Μέλη δημοτικού συμβουλίου Τριπολιτσάς (1700)
Ονόματα στρατιωτικών των Κολοκοτρωναίων (1821)
Γορτύνιοι Πολιτικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Αξιωματικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Φιλικοί (1821)
Ονόματα Λαγκαδινών (1822-3)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Α (1823)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Β (1823)
Προαγωγές Γορτυνίων στρατιωτικών (1824)
Δημοτικοί εισπράκτορες Γορτυνίας (1836)
Δήμαρχοι και Πάρεδροι Γορτυνίας (1841)
Φύλλα ποιότητας Δημάρχων και παραγόντων της Γορτυνίας (1849-1850)
Εκλογικά έγγραφα Γορτυνίας [1843 - 1862]
Εκλογικός κατάλογος Γορτυνίας (1865)
Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολόνων και Τροπαίων)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)
Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)
Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Τοπωνύμια
Mετονομασίες οικισμών Αρκαδίας (1920)
Μεσσαρέα
Τοπωνύμια Βυτίνας
Τοπωνύμια Βάχλιας
Τοπωνύμιο Τσιπιανά
Τοπωνύμιο Ψάρι
Τοπωνύμιο Αρτοζήνος
Τα τοπωνύμια ως πηγή της πρώιμης κοινωνικής ιστορίας των σλαβικών φύλων
Nτρομπολιτσά- Tριπολιτσά- Tρίπολη : μια ιχνηλάτηση
Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας
Στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία στην Αρκαδία
Συνοικισμός Μεγάλης Πόλεως

Διάλεκτοι και Ιδιώματα
Το αρχαίο αρκαδικό γράμμα "Τσαν"
Η αρχαία αρκαδοκυπριακή διάλεκτος
Σύγκριση γορτυνιακού με άλλα ιδιώματα στο φωνολογικό επίπεδο
Συνοπτική παρουσίαση γορτυνιακού ιδιώματος
Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα
H συνθηματική γλώσσα των Λαγκαδινών μαστόρων
To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ιστορικά θέματα (επιλεγμένα)
Πασάς Mαυραειδής Φαρμάκης
Ιστορική γεωγραφία Αρκαδίας (395-1209)
Δοξαπατρήν τον λέγουσιν, μέγας στρατιώτης ένι
Λυκάων της Αρκαδίας
Φωτάκος: Μάχη εν Τρικόρφοις - 23 Ιουν. 1825
Κανέλλος Δεληγιάννης: Πολιορκία Λάλα
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαιΐου 1821)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη της Γράνας
Κανέλλος Δεληγιάννης: Έξοδοι Δράμαλη από την Κόρινθο
Κανέλλος Δεληγιάννης: Γορτυνιακός εμφύλιος (1823) και αρχές του γενικού εμφυλίου (1824)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Μάχες στο Άργος, Δερβενάκια, Αγιοσώστη, Αγιονόρι
Κανέλλος Δεληγιάννης: Α' Πολιορκία Μεσολογγίου
Κανέλλος Δεληγιάννης: Εκστρατεία στη Δυτ. Ελλάδα, Μάχη του Πέτα
Καταστροφή Ζάτουνας - Απρίλιος 1779
Αναφορές για τα επεισόδια στη Γορτυνία (Ιουν. 1823)
Αναφορά επαρχίας Καρύταινας (Δ' Εθνοσυνέλευση, Άργος 1829)
Επιστολή κατά Κολοκοτρώνη (Εμφύλιος 1823)
Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821
Τα άρματα της Καρύταινας (1821)

Μελέτες
Βυζαντινή κρατική ιεραρχία και στρατιωτική οργάνωση
Κυρ Ιωάννης ο Τζερνοτάς
Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)
Στοιχεία για την οθωμανική Ελλάδα
Προδοσίες και θυσία στη Μολδοβλαχία το 1821
Η παράδοση της Πόλης το 1453
Σύντομη ιστορία της Πελοποννήσου (2ος αι. π.Χ – 7ος αι. μ.Χ.)
Το Πασαλίκι του Μοριά
Τα παράπονα των Ανθενωτικών (1450)
Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821
Η μάχη της Πελαγονίας (1259 μ.Χ.)
Φορεσιά και Άρματα το 1821
Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
Αυτόχθονες εναντίον Ετεροχθόνων
Αλαμανικός φόρος και βυζαντινά μνημόνια