Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ιστορία της Αρκαδίας, κυρίως τις περιοχές της Γορτυνίας και του Μαινάλου, καθώς επίσης και ορισμένες ερασιτεχνικές ιστορικές μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)

Λίγα χρόνια είχαν περάσει μετά την καταστροφή της Κορίνθου και την συρρίκνωση της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όταν εξεστράτευσαν Αχαιοί στο πλευρό των Ρωμαίων εναντίον των Γαλατών στην πέραν των Άλπεων Γαλατία. Όλα πήγαν καλά και οι Αχαιοί επιστρέφοντας στις εστίες τους αφιέρωσαν τιμητική επιγραφή στον Δία της Ολυμπίας, περί το 120 π.Χ..


Όπως αναφέρεται αχαιοδωριστί στην επιγραφή ο "αγεμόνας" τους ήταν ο πατρινός Δάμωνας Αλκισθένεος, ενώ "στραταγός" τους ο Ρωμαίος ύπατος Γναίος Δομέτιος. Η επιγραφή έχει ως εξής:

Ἀχαιῶν Πατρεῖς Δυμαῖοι Φαραιεῖς
Θριάσιοι Ἡραιεῖς Θελφούσιοι Ψωφίδιοι
Κλειτόριοι Κυναιθεῖς Καλλιστάται
Ἀσχεῖς Λεοντήσιοι Τριταιεῖς Αἰγιεῖς
Αἰγιρᾶται Πελλανεῖς Βούριοι
Φενεᾶται Καρυνεῖς οἱ στρατευσάμενοι
μετὰ Γναίου Δομετίου στραταγοῦ ὑπάτου
Ῥωμαίων ἐπὶ Γαλάτας Δὰμωνα Ἀλκισθένεος
Πατρῆ τὸν αὑτῶν ἁγεμόνα ἀρετᾶς ἕνεκεν
Διὶ Ὀλυμπίῳ.

Ο Γναίος Δομέτιος, ήταν ο
Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Οι Ahenobarbus ήταν μία οικογένεια εκ πληβείων που άνηκε στο ρωμαϊκό γένος των Δομίτιων, το όνομά τους σήμαινε "κοκκινογένης" στα λατινικά. Ανέδειξαν αρκετούς υπάτους, ενώ και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρων είχε γεννηθεί σαν Lucius Domitius Ahenobarbus, πριν υιοθετηθεί από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο και οριστεί διάδοχός του.
Ο Γναίος Δομέτιος εκλέχθηκε ύπατος το 122 π.Χ. και στάλθηκε εναντίον των Αλλόβρυγων (Allobroges) Γαλατών στην περιοχή της σημερινής Ελβετίας (Βέρνη και Γενεύη) και ήταν η πρώτη γαλατική φυλή στην ρωμαϊκή Gallia Transalpina. Οι Αλλόβρυγες είχαν δώσει καταφύγιο στον εχθρό των Ρωμαίων Teutomalius, βασιλιά των Σάλυων (Salluvii), ενώ παρενοχλούσαν τους συμμάχους τωω Ρωμαίων Αἰδούους (Aedui). Με τους Αλλόβρυγες συμμάχησαν και οι Αρβέρνοι (Arverni) με τον βασιλιά τους Bituitus.


Η τελική σύγκρουση έγινε κοντά στον ποταμό Ροδανό στην περιοχή Vindalium. Οι Ρωμαίοι (Γναίος Δομέτιος και Quintus Fabius Maximus Allobrogicus) τρομοκρατησαν τους Αλλόβρυγες και τους Αρβέρνους κυρίως με τους πολεμικούς τους ελέφαντες και τους νίκησαν. Οι Αλλόβρυγες υποτάχθηκαν στη Ρώμη, ενώ οι Αρβέρνοι παρέμειναν ανεξάρτητοι. Στην συνέχεια ο Γναίος Δομέτιος γιόρτασε την νίκη του περιοδεύοντας πάνω σε ελέφαντα στην επαρχία, ενώ το 120 π.Χ. επιβραβεύθηκε με θρίαμβο στη Ρώμη όπου επέδειξε και τον αιχμάλωτο βασιλιά Bituitus. Αργότερα απέκτησε και άλλα αξιώματα, ενώ το περίπου το 118 π.Χ. έγινε διάσημος για τη δημιουργία της περίφημης Via Domitia, οδού που συνέδεε την Ιταλία με την Ισπανία διαμέσου της Νότιας Γαλλίας.Eπανερχόμενοι τώρα στους εκστρατεύσαντες Αχαιούς, σημειώνουμε ότι πριν την υποταγή της Αχαϊκής Συμπολιτείας το 146 π.Χ. αυτή είχε φτάσει να κατέχει ολόκληρη την Πελοπόννησο, τη νήσο Ζάκυνθο, τα Μέγαρα και άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας καθώς και να έχει συμμαχία με τους Βοιωτούς και τους Χαλκιδείς. Με την ήττα, καταστράφηκε η Κόρινθος που έμεινε ακατοίκητη για 100 περίπου χρόνια, ενώ αποσπάστηκαν η Σπάρτη, το Άργος, η Ηλεία, η Μεσσηνία και οι μεγάλες αρκαδικές πόλεις, όπως η Μεγαλόπολη, η Μαντίνεια και ο Ορχομενός. Παρόλα αυτά οι περισσότερες πόλεις (17) της βόρειας Πελοποννησου Αχαΐας και Αρκαδίας φαίνεται να εξακολουθούν να σχηματίζουν ένα "Κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν" υπό την προστασία και την εξάρτηση της Ρώμης.


Μία απόπειρα αντιστοίχισης των αναφερόμενων κατοίκων στην επιγραφή SEG 15:254 και των γνωστών αρχαίων πόλεων στη συνέχεια:
Πατρεῖς
Πάτραι
Δυμαῖοι
Δύμη
Φαραιεῖς
Φαραί
Θριάσιοι
Φλιούς(;)
Ἡραιεῖς
Ηραία
Θελφούσιοι
Θέλπουσα
Ψωφίδιοι
Ψωφίδα
Κλειτόριοι
Κλείτωρ
Κυναιθεῖς
Κύναιθα
Καλλιστάται
Καλλίστη (Τρικόλωνοι;)
Ἀσχεῖς
Ασέα(;)
Λεοντήσιοι
Λεόντιον
Τριταιεῖς
Τριταία
Αἰγιεῖς
Αίγιον
Αἰγιρᾶται
Αιγείρα
Πελλανεῖς
Πελλήνη
Βούριοι
Βούρα
Φενεᾶται
Φενεός
Καρυνεῖς
Κερύνεια

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Απογραφές
Η επαρχία του Λιονταριού (1461)
Η Καρύταινα (Λιοντάρι) (1512-1520)
Ο Δήμος (kaza) της Καρύταινας (1566-1574)
Χωριά Γορτυνίας (1700-1830)
Χωριά και αριθμός οικογενειών Γορτυνίας (απόγραφή Pouqueville)
Απογραφή Γορτυνίας (1834)
Απογραφή Αρκαδίας (1834)
Απογραφή Γορτυνίας (1852)

Ονόματα
Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)
Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)
Δημητσανίτες (1461-1574)
Μέλη δημοτικού συμβουλίου Τριπολιτσάς (1700)
Ονόματα στρατιωτικών των Κολοκοτρωναίων (1821)
Γορτύνιοι Πολιτικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Αξιωματικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Φιλικοί (1821)
Ονόματα Λαγκαδινών (1822-3)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Α (1823)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Β (1823)
Προαγωγές Γορτυνίων στρατιωτικών (1824)
Δημοτικοί εισπράκτορες Γορτυνίας (1836)
Δήμαρχοι και Πάρεδροι Γορτυνίας (1841)
Φύλλα ποιότητας Δημάρχων και παραγόντων της Γορτυνίας (1849-1850)
Εκλογικά έγγραφα Γορτυνίας [1843 - 1862]
Εκλογικός κατάλογος Γορτυνίας (1865)
Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολόνων και Τροπαίων)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)
Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)
Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Τοπωνύμια
Mετονομασίες οικισμών Αρκαδίας (1920)
Μεσσαρέα
Τοπωνύμια Βυτίνας
Τοπωνύμια Βάχλιας
Τοπωνύμιο Τσιπιανά
Τοπωνύμιο Ψάρι
Τοπωνύμιο Αρτοζήνος
Τα τοπωνύμια ως πηγή της πρώιμης κοινωνικής ιστορίας των σλαβικών φύλων
Nτρομπολιτσά- Tριπολιτσά- Tρίπολη : μια ιχνηλάτηση
Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας
Στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία στην Αρκαδία
Συνοικισμός Μεγάλης Πόλεως

Διάλεκτοι και Ιδιώματα
Το αρχαίο αρκαδικό γράμμα "Τσαν"
Η αρχαία αρκαδοκυπριακή διάλεκτος
Σύγκριση γορτυνιακού με άλλα ιδιώματα στο φωνολογικό επίπεδο
Συνοπτική παρουσίαση γορτυνιακού ιδιώματος
Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα
H συνθηματική γλώσσα των Λαγκαδινών μαστόρων
To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ιστορικά θέματα (επιλεγμένα)
Πασάς Mαυραειδής Φαρμάκης
Ιστορική γεωγραφία Αρκαδίας (395-1209)
Δοξαπατρήν τον λέγουσιν, μέγας στρατιώτης ένι
Λυκάων της Αρκαδίας
Φωτάκος: Μάχη εν Τρικόρφοις - 23 Ιουν. 1825
Κανέλλος Δεληγιάννης: Πολιορκία Λάλα
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαιΐου 1821)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη της Γράνας
Κανέλλος Δεληγιάννης: Έξοδοι Δράμαλη από την Κόρινθο
Κανέλλος Δεληγιάννης: Γορτυνιακός εμφύλιος (1823) και αρχές του γενικού εμφυλίου (1824)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Μάχες στο Άργος, Δερβενάκια, Αγιοσώστη, Αγιονόρι
Κανέλλος Δεληγιάννης: Α' Πολιορκία Μεσολογγίου
Κανέλλος Δεληγιάννης: Εκστρατεία στη Δυτ. Ελλάδα, Μάχη του Πέτα
Καταστροφή Ζάτουνας - Απρίλιος 1779
Αναφορές για τα επεισόδια στη Γορτυνία (Ιουν. 1823)
Αναφορά επαρχίας Καρύταινας (Δ' Εθνοσυνέλευση, Άργος 1829)
Επιστολή κατά Κολοκοτρώνη (Εμφύλιος 1823)
Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821
Τα άρματα της Καρύταινας (1821)

Μελέτες
Βυζαντινή κρατική ιεραρχία και στρατιωτική οργάνωση
Κυρ Ιωάννης ο Τζερνοτάς
Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)
Στοιχεία για την οθωμανική Ελλάδα
Προδοσίες και θυσία στη Μολδοβλαχία το 1821
Η παράδοση της Πόλης το 1453
Σύντομη ιστορία της Πελοποννήσου (2ος αι. π.Χ – 7ος αι. μ.Χ.)
Το Πασαλίκι του Μοριά
Τα παράπονα των Ανθενωτικών (1450)
Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821
Η μάχη της Πελαγονίας (1259 μ.Χ.)
Φορεσιά και Άρματα το 1821
Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
Αυτόχθονες εναντίον Ετεροχθόνων
Αλαμανικός φόρος και βυζαντινά μνημόνια