Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ιστορία της Αρκαδίας, κυρίως τις περιοχές της Γορτυνίας και του Μαινάλου, καθώς επίσης και ορισμένες ερασιτεχνικές ιστορικές μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος.

Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας

Στην ανάρτηση αυτή αφού γίνει μία εισαγωγή για τα σλαβικής προέλευσης τοπωνύμια στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιμέρους τοπωνύμια στην περιοχή της Γορτυνίας και του Μαινάλου από το έργο του Max Vasmer.
Σχετικά με τη σλαβικής προέλευση τοπωνύμιων στην Ελλάδα μία πηγή είναι το "Die Slaven in Griechenland", Max Vasmer (1941). Που περιλαμβάνει ανά ελληνική περιοχή ονόματα οικισμών και τόπων που κατά τον ερευνητή σχετίζονται με σλαβικές γλώσσες.

Η εικόνα προέρχεται από το σχολικό βιβλίο "Μεσαιωνική και Νεώτερη Ιστορία" της Β' Γυμνασίου.

Ο αριθμός των σχετικών τοπωνυμίων ανά ελληνική περιοχή έχει ως εξής:

1. Mακεδονία (730):
 • Κοζάνη (116)
 • Φλώρινα (165)
 • Πέλλα (94)
 • Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική (152)
 • Σέρρες, Νιγρίτα και Σιδηρόκαστρο (111)
 • Δράμα και Καβάλα (92)
2. Ήπειρος (418):
 • Ιωάννινα (334)
 • Άρτα (50)
 • Πρέβεζα (34)
3. Θεσσαλία (230):
 • Τρίκαλα και Καρδίτσα (122)
 • Λάρισα (38)
 • Φθιώτιδα (55)
 • Μαγνησία (15)
4. Στερεά Ελλάδα (250):
 • Αιτωλοακαρνανία (98)
 • Ευρυτανία (48)
 • Φωκίδα (45)
 • Bοιωτία (22)
 • Εύβοια (19)
 • Aττική (18)
5. Επτάνησα (18):
 • Κέρκυρα (11)
 • Λευκάδα (4)
 • Κεφαλλονιά (3)
6. Πελοπόννησος (429)
 • Kορινθία (24)
 • Αργολίδα (18)
 • Αχαΐα (95)
 • Ηλεία (34)
 • Τριφυλία (42)
 • Aρκαδία (94)
 • Mεσσηνία (41)
 • Λακωνία (81)
7. Kρήτη (17)

Για την Πελοπόννησο και με βάση το έργο Μ. Κορδώσης, Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τά σλαβικά τοπωνύμια, Δωδώνη, (1981), έχουμε κατά προσέγγιση την διασπορά των τοπωνυμίων σύμφωνα με τον χάρτη της παρακάτω εικόνας.
Ειδικότερα για την περιοχή της Γορτυνίας αντιστοιχούν τα μισά περίπου από τα 94 τοπωνύμια της Αρκαδίας και το 1/10 ολόκληρης της Πελοποννήσου. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι γορτυνιακοί οικισμοί με σλαβικής προέλευσης ονόματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις του Max Vasmer. Οι επεξηγήσεις είναι σε περίληψη από τις πρωτότυπες από τα γερμανικά, σχόλια με άλλο χρώμα προέρχονται από τον συντάκτη της ανάρτησης. Ο κατάλογος περιέχει 137 ονόματα οικισμών του 19ου αιώνα, η μεταγενέστερη μετονομασία δίνεται σε παρένθεση όπου υπάρχει, τα σλαβικής προέλευσης τοπωνύμια δίνονται όπου υπάρχουν (γύρω στο 30% του συνόλου).

Αγιάννης -
Αγριδάκι -
Αγρίδι -
Αλβάνιτσα (Σταυροδρόμι) -
Αλωνίσταινα -
Αναζήρι -
Άνω Βυτίνα -
Άνω Δαβιά -
Αράχωβα Σλάβ. Orěchovo "περιοχή με καρυδιές"
Αρκουδόρεμμα -
Ατσίχολος -
Βάγκου -
Βαλτεσινίκο Σλαβ. *boltьčьnikъ παρόμοιο με βουλγ. Blatešnica. Απορρίπτει το αλβ. *bal'tεsí (τραγουδώ) και το *bal'tε "βάλτος", λόγω της συγκεκριμένης κατάληξης.
Βάναινα Απορρίπτει νεοελλ. ερμηνεία και το συνδέει με το σλαβ. * Banьna "μπάνιο" (και πολν. Banna (Rzeszów), και με ρωσ. Bannaja, Bannoje)
Βάχλια -
Βελιμάχι -
Βερβίτσα (Τρόπαια) Επίσης "περιοχή με ιτιές" και σχετικό όνομα το Vrbica.
Βλάχοι (Χρυσοχώρι) -
Βλαχόραφτη (Μάραθα) -
Βλόγγος Το σχετίζει με το * Γλόγος σλαβ. * Glogъ "Λευκή αιχμή-κορυφή". Υπάρχει και το skr. Glog.
Βούτσι Το σχετίζει με την παλιά σλαβ. bykъ «ταύρος», adj. bycьjь. Και σλοβεν. BiCJ. Σχόλιο: υπάρχει και το μεσαιωνικό βουτσί = βαρέλι. 
Βρέκι -
Βρετεμπούγα (Δόξα) -
Βυδιάκι -
Βυζίτσι -
Γαλατά -
Γαρζενίκος (Ελάτη) Σλαβ. * Gordjěnikъ, skr Gradjenik. Συνδέεται με Γαρδενίκια Λακωνίας (γαρδενίτσα, Καρδενίτσα με Σλαβ. * Gordьnikъ σλοβεν. Gradnik, βουλγ. Gradnica).
Γλανιτσιά (Μυγδαλιά) Ίσως skr. Klanac Γ. klánca, "στενό πέρασμα". čak. Klanac klāncà σλοβεν. klánəc "χαράδρα, ορεινό μονοπάτι, μικρό ποταμάκι,". Παρόμοια sloven. Klanc, Klanci, Klanec, skr. Klanica.
Γλόγοβα (Δρακοβούνι) Περιοχή με λευκές κορυφές-αιχμες σλαβ. Glogau και Glogovo.
Γρανίτσα (Νυμφασία) σκρ. Granica, Granice, βουλγ. Granica. Δύσκολη ερμηνεία βουλγ. graníca "είδος βελανιδιάς", σκρ. grànica "βελανιδιά Quercus conferta", αλλιώς βουλγ. gránica "σύνορο", σκρ. grànica το ίδιο με πριν. Πιθανότερο είναι ο τόπος με νεοελλ. γρανίτσα "Quercus esculus"
Δημητσάνα -
Δίβριτσα (Δήμητρα) Σλαβ. dьbrь "φαράγγι, άνοιγμα, κοιλάδα". Η' από το σκρ. Dabrica, σκρ. Dabar, βουλγ. Debъr.
Δραγουμάνου -
Εγκλένοβα (Κρυόνερο) Σχόλιο: ενδεχόμενη παράλειψη. 
Ζαράκοβα (Μαίναλο) Σλαβ. προέλευσης με -ovo, υπάρχει το πολν. Zarakowo. Ενδεχομένως za + *Rakovo.
Ζάτουνα Συνδέεται με skr. záton, zȃtonj »κόλπος, βαθιά κοιλάδα". Συχνό όνομα σκρ. Zaton, πολν. Zaton
Ζέρζοβα (Παναγιά) Σλαβ. προέλεσυης με -ovo σε κύριο όνομα, λ.χ. Γεώργιος ?
Ζουλάτικα (Αετοράχη) -
Ζουνάτι (Ζώνη) -
Ζυγοβίστι Σλαβ. (κατά Πολίτη, Λαογραφία V 277 και Γεωργακας, Ἀθηνᾶ 48). Weigand, Balkan-Archiv 4, ελλ. όνομα από το βουλγ. žegovište "ζώνη πυρός" και υπόνοια για προέλευση από τον ζυγόν. Παρόμοιο skr. Žegovce.
Ιμβραΐμ (Τρίλοφο) -
Κακουραίοι -
Καλλιάνι Hilferding I 294 από σλαβ. *Kaljane, προέλευση από σλαβ. kalъ και την ελλ. κατάληξη -άνοι. Την ελλ. προέλευση από το Καλὸς Ἰωάννης την απορρίπτει λόγω έλλειψης πηγών.
Καλύβια (Λουτρά) -
Καμενίτσα Πολύ συχνό σλαβ. (σκρ., σλοβεν., βουλγ.) από "πετρότοπος" Kamenica. Σχετικά ονόματα Chemnitz. Επίσης "πετροπόταμο", ρωσ. ποτάμι Kamenica, ουκρ. Kamenyća κλπ. Ο ποταμός Πεῖρος λέγεται Καμενίτσα στο μέρος μεταξύ της πόλης Καμενίτσα και των εκβολών.
Καράτουλα -
Καραχασάνι (Όχθια) -
Καρβουνάρι -
Καρδαρά -
Καρδαρίτσι -
Κάρνεσι (Πράσινο) -
Καρύταινα Το τοπωνύμιο Καρύταινα αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Δεν δέχεται προέλευση απο τα ελλ. Γόρτυνα + Καρύδιον, αλλά απο σλαβ. *Korytьna από koryto "αυλάκι", skr. sloven. Koritno, Koritna, βουλγ. Koritna. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα: Caritina, Charitina 1465 Jacomo Barberigo (Sathas DI VI 20, oft), και το 1466: Caritene G. s. (s. Sathas DI VII 5). Επίσης: Vrusti, loco vicino alla Charitina (Sathas DI VI 72).
Κατσίμπαλι -
Κατσουλιά (Περδικονέρι) -
Κάτω Βυτίνα -
Κάτω Δαβιά -
Κερέσοβα Ασαφές ίσως κύριο όνομα με την σλαβ. κατάληξη -ovo.
Κερπινή -
Κόκλα -
Κοκορά Ρωσ. kokóra "θάμνος, χαμόκλαδο, κορμός δέντρου σε ποτάμι", πολν. kokora "θάμνος". Σχετικά τοπωνύμια skr. Kokori, Kokorava.
Κοντοβάζαινα -
Κορφοξυλιά -
Κουρουνιού -
Κυπαρίσσια -
Λαγαύτι -
Λαγκάδια -
Λάστα -
Λεσμοί -
Λιμποβίσι Λιμποβίσι Ίσως σλαβ. *Lipovьcь, skr. Lipovac, sloven. Lipovec, Lipovci, που είναι συχνά. Όμως δεν εξηγείται η συσχέτιση των σλαβ. c και του ελλ. σ. Θα μπορούσε να ειναι αλβαν. ή από το *Ljubovьcь από το skr. τοπωνύμιο Ljubovac?
Λυκούρεσι -
Λυκόχια -
Λώτι -
Μαγούλιανα Κατά τον Philippson το σε μεγαλύτερο υψόμετρο κατοικούμενο χωριό της Πελοποννήσου, άγονη και βραχώδης περιοχή. Νεοελλ. όνομα από το σλαβ. *Mogyljane "κάτοικος των λόφων". Σχετικά τοπωνύμια skr. Gomiljani από *Mogyljane, πολν. Mogilany.
Μάγουσι -
Μαντέικα -
Μάρκου -
Μαυράδες -
Μαυριά -
Μελιδόνι -
Μερκινίζα (Λιθαρός) Σλαβ. όνομα σε αλβ. μετάβαση (κατάληξη -zε). Βουλγ. brěkinja, skr. brèkinja "είδος δένδρου". Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Μοναστηράκι -
Μουλάτσι (Ελληνικό) -
Μπαρδάτσι -
Μπέλεσι (Τριποταμιά) Σλαβ. *Bělešь. Αλλού και Μπελέτσι. Vgl. Belec (Zagreb), sloven. Belca u. a. Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Μπέτσι (Αγιονέρι) -
Μπέχρου (Φαναράκι) -
Μποκοβίνα (Πελέκι) Ανήκει στις περιοχές βιβλίων, καταγραφών (;) (γερμ. Buchenorten), σλαβ. Bukovina, σλοβεν. Bukovina, πολν. Bukowina κλπ. Αλλού βρίσκεται και ως Μπουκοβίνα.
Μπουγιάτι (Λυσσαρέα) -
Μπούζα (Κοκκινόραχη) Σχετίζεται (Nuch.) όπως και το Μπούγα με το όνομα του γέροντα σλαβ. *bъzъ αλλά το Μπούγα θα πρέπει να διαχωριστεί. Δεν αποδέχεται την εξήγηση από το αλβ. Μπούζι, αλλά θεωρεί πιθανό το αλβ. buzε "χείλος, άκρη, στόμιο, εκβολή". Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Μπουλιάρι Συνδέεται με skr. Boljare (συχνό), βουλγ. Bolěrovo, Bol'ěrski Izvor. ανήκουν στο πβουλγ. boljarinъ (Suprasl.), πληθ. boljare "ευγενείς, ευπατρίδες", βουλγ. bol'árin, bol'ár, skr. bòljarin. Πιθανή και η ελλ. ερμηνεία, στην νεοελλ. μπόλιαρις "ζητιάνος" και μπουλιάρις και επίσης μπολιαρεύω "ζητιανεύω" και μπολιάρις "περιφερόμενος, περιπλανόμενος κλπ". Κατά τον Κουκουλέ προέρχεται από τη λέξη ἔμβολος "σκεπαστός δρόμος".
Μπράτιτσα (Παρνασσός) Από skr. Bratica.
Νεμνίτσα (Μεθύδριο) Ίσως από σλαβ. njiva "πεδίο", επίθ. njivьnъ, θηλ. njivьna και *Njivьnica. Επίσης από τα τοπωνύμια skr. Njiva, Njivica, βουλγ.. Nivica.
Νεοχώρι -
Ξηροκαρύταινα Από την Καρύταινα. Σχόλιο: προφανώς ελληνική ονοματοδοσία. 
Παλαιόκαστρο -
Παλαιομοίρι -
Παλαμάρι -
Παλούμπα -
Παπαδά -
Παραλογγοί Από το λόγγος, λογγός "δάσος" και κατασκευή όμοια με Παραλείβαδον (Εύβοια), Παράκοιλα (Λέσβος) κλπ. Σχόλιο: προφανώς ελληνική ονοματοδοσία. 
Παύλια -
Πέτα -
Πιάνα Ελλείψει ιστορικών στοιχείων μόνο μία σλαβ. εξήγηση δίνει, από το pijanъ "μεθυσμένος". Σχετικά τοπωνύμια σλοβεν. Pijana Gora, ρωσ. P'janyj Bor και ονόματα ποταμών P'jana, P'janaja κλπ.
Ποδογορά (Πουρναριά) Σλαβ. Podъgorь̂je "περιοχή στους πρόποδες του βουνού". Το φωνήεν της δεύτερης συλλαβής προέρχεται από το ελληνικό ισοδύναμο ποδόβουνο. Ο τύπος Ποδόγυρα είναι ένας μετασχηματισμός στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή ετυμολογία.
Πυργάκι -
Πυρί -
Ράδου Πιθανός σχηματισμός από σλαβ. όνομα, επίσης σχετίζεται με βουλγ. Radovo. Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Ράπτη -
Ράχες -
Ρεκούνι (Λευκοχώρι) Σλαβ. *Rěkunь, που σχετίζεται με πολν. όνομα Rzekuń
Ρένεσι (Καστράκι) -
Ροϊνό -
Σαρακίνι -
Σέρβου Το όνομα εμφανίζεται ως τὰ Σέρβια στο Χρονικό του Μορέως v. 4859, βλ. J. Schmidt, επίσης, σε ένα ελληνικό χάρτη του 1852 ως Σέρβοι Dragumis, Ἀθηνᾶ XXV 31α Αυτός θα πρέπει να διορθωθεί κατά Hilferding Ι 294 έως Σέρβων ονόματα, SKR SRB. Βλέπε, Σ. ON, μακεδ. Srbica, SKR Srbovo Σέρβον συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, από τον G. pl. Σέρβων (έτσι Schwyzer). Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Σκούντου -
Σπάθαρι -
Στεμνίτσα Lex λείπει από το δηλώνω το όνομα μιας σλαβική. * Ščavьnica ως "(γερμ. Ampferort)". βλέπε σλοβ. Ščavnica συχνό πολν. Szczawnica (Słown. Geogr XI 822 ff.) από kslav. štavъ "οξαλίδα", skr štávelj, štȃvlje "δεξαμενή", Russ ščavelь idem, s. Miklosich 342η EW Συσχέτιση με πολν. Szczawnik (Słown. Geogr XI 825), σλοβακ. Št'avník, ουκρ. sloven Ščavnyk. Ščavnica.
Συλίμνα Σλαβ. Slivьna .* * Slivьno: sliva "δαμάσκηνο." με εναλλαγή των δυο πρώτων γραμμάτων λογω του άγνωστου ήχου -σλ- στην ελληνική.
Συριάμου (Μουριά) Πιθανά από σκρ. Srem "Σίρμιουμ" αντίστοιχο στην πολωνική Srem = Schrimm, τοπωνύμιο που υπάρχει στην επαρχία του Πόζναν. Το όνομα αυτό έχει προσπαθήσει να ερμηνεύσει Zschr V, 364 από την παλαιο-ιλλυρική. Η βασική μορφή * Sermъ έχει ισοδύναμο στα βουλγαρικά ονόματα Strema των ποταμών, και με θρακ. Σέρμιος ονόματα ποταμών. Θεωρεί τον σχηματισμό σλαβ. και το σχετίζει με το * Σελμενίκον * Selmenьnikъ με το R να είναι προϊόν της ελληνικής αλλαγή του λ ρ , όπως ἀδερφός κλπ. Συχνά σλοβεν. τοπωνύμια Sleme και Slemenica. Λιγότερο πιθανή η με σκρ. Srȇm "Σίρμιουμ", επειδή αυτή η καταγωγή είναι μη σλαβική.
Σύρνα -
Τζάρεσι (Λιβαδάκι) Ίσως από αλβανική διαμεσολάβιση (λόγω rn σε r̄) από σλαβ. * Čьrnešь σε čьrnъ "μαύρος". Ο τόπος ονομάζεται από Lex επίσης Τοταρέσι. Σχόλιο: ενδεχομένως σχετίζεται με μεταγενέστερη αλβανική ονοματοδοσία. 
Τοπόριστα (Θεόκτιστο) Σλαβ. * Toporъ "τσεκούρι," Russ-kslav. toporъ, η οποία είναι σπάνιο τοπωνύμιο.
Τρανή Λάκα -
Τρεστενά (Μελισσόπετρα) Ως "περιοχή καλαμιών" (Schilfort) στην παλ. σλαβ. trъstěna: trъstь "αυλός, σωλήνα".
Τσελεπάκου -
Τσερβίκος Παρά τον σχηματισμό σχετίζεται με skr. Crvica, βουλγ. Cъrvište.
Τσιάρνη (Φτεριά) Θυμίζει έντονα τη λέξη μαύρη » črьnъ», θηλ. črьna, βουλγ. crn, črn, čeren, skr. cȓn, θ. cŕna, παρά το ασυνήθιστο αρ αντί για r.
Τσιούκα (Λιοδώρα) -
Τσίπολη (Τουθόα) -
Τσιρίμπαση (Αγριλίδι) -
Φλωριό -
Φούσκαρη -
Χοτούσα -
Χρυσοβίτσι Από τα πιο συζητημένα τοπωνύμια (και στο Μέτσοβο). Ίσως δεν είναι σλαβ. αλλά υπάρχει σε περιοχές της Ελλάδας όπου υπήρχαν Σλάβοι. Η ερμηνεία Sathas DI IV, σελ. XLIX ενός Vicus τοῦΧρυσοῦ δεν χρειάζεται διάψευση. Από σλαβ. άποψη συγκρινεται με βουλγ. Chъrsovo. Επίσης κατανοητή και μια σλαβική προέλευση από ένα ελληνικό κύριο όνομα όπως Χρύσος Χρύσης.
Χώρα -
Ψαράκι -
Ψάρι -

Τα παραπάνω τοπωνύμια και η διασπορά τους τοποθετούνται στον παρακάτω επιμέρους χάρτη της περιοχής με κόκκινο χρώμα.
Εκτός των τοπωνυμίων οικισμών δίνει και τα ακόλουθα τρία χαράδρας, όρους και ποταμού:
Κλιβοκᾶ Σχετίζεται με τα νερά από skr.-kslav. glьbokь "βαθιά", skr. dial. nordčak. gubok: gelbȍk, slovak. hlboký "βαθιά"
Κλίνιτσα Όρος με πηλό, λάσπη από το τοπωνύνιο skr. Glinica από το πσλαβ. glina "λάσπη, πηλός".
Κότσακας Όνομα του άνω Λάδωνα. Δεν υπάρχει ορθη σλαβ. ερμηνεία. Ισως skr. kòtac G. kòca "είδος ψαριού". Επίσης evtl. *Kotьčakъ?

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Απογραφές
Η επαρχία του Λιονταριού (1461)
Η Καρύταινα (Λιοντάρι) (1512-1520)
Ο Δήμος (kaza) της Καρύταινας (1566-1574)
Χωριά Γορτυνίας (1700-1830)
Χωριά και αριθμός οικογενειών Γορτυνίας (απόγραφή Pouqueville)
Απογραφή Γορτυνίας (1834)
Απογραφή Αρκαδίας (1834)
Απογραφή Γορτυνίας (1852)

Ονόματα
Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)
Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)
Δημητσανίτες (1461-1574)
Μέλη δημοτικού συμβουλίου Τριπολιτσάς (1700)
Ονόματα στρατιωτικών των Κολοκοτρωναίων (1821)
Γορτύνιοι Πολιτικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Αξιωματικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Φιλικοί (1821)
Ονόματα Λαγκαδινών (1822-3)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Α (1823)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Β (1823)
Προαγωγές Γορτυνίων στρατιωτικών (1824)
Δημοτικοί εισπράκτορες Γορτυνίας (1836)
Δήμαρχοι και Πάρεδροι Γορτυνίας (1841)
Φύλλα ποιότητας Δημάρχων και παραγόντων της Γορτυνίας (1849-1850)
Εκλογικά έγγραφα Γορτυνίας [1843 - 1862]
Εκλογικός κατάλογος Γορτυνίας (1865)
Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολόνων και Τροπαίων)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)
Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)
Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Τοπωνύμια
Mετονομασίες οικισμών Αρκαδίας (1920)
Μεσσαρέα
Τοπωνύμια Βυτίνας
Τοπωνύμια Βάχλιας
Τοπωνύμιο Τσιπιανά
Τοπωνύμιο Ψάρι
Τοπωνύμιο Αρτοζήνος
Τα τοπωνύμια ως πηγή της πρώιμης κοινωνικής ιστορίας των σλαβικών φύλων
Nτρομπολιτσά- Tριπολιτσά- Tρίπολη : μια ιχνηλάτηση
Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας
Στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία στην Αρκαδία
Συνοικισμός Μεγάλης Πόλεως

Διάλεκτοι και Ιδιώματα
Το αρχαίο αρκαδικό γράμμα "Τσαν"
Η αρχαία αρκαδοκυπριακή διάλεκτος
Σύγκριση γορτυνιακού με άλλα ιδιώματα στο φωνολογικό επίπεδο
Συνοπτική παρουσίαση γορτυνιακού ιδιώματος
Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα
H συνθηματική γλώσσα των Λαγκαδινών μαστόρων
To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ιστορικά θέματα (επιλεγμένα)
Πασάς Mαυραειδής Φαρμάκης
Ιστορική γεωγραφία Αρκαδίας (395-1209)
Δοξαπατρήν τον λέγουσιν, μέγας στρατιώτης ένι
Λυκάων της Αρκαδίας
Φωτάκος: Μάχη εν Τρικόρφοις - 23 Ιουν. 1825
Κανέλλος Δεληγιάννης: Πολιορκία Λάλα
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαιΐου 1821)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη της Γράνας
Κανέλλος Δεληγιάννης: Έξοδοι Δράμαλη από την Κόρινθο
Κανέλλος Δεληγιάννης: Γορτυνιακός εμφύλιος (1823) και αρχές του γενικού εμφυλίου (1824)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Μάχες στο Άργος, Δερβενάκια, Αγιοσώστη, Αγιονόρι
Κανέλλος Δεληγιάννης: Α' Πολιορκία Μεσολογγίου
Κανέλλος Δεληγιάννης: Εκστρατεία στη Δυτ. Ελλάδα, Μάχη του Πέτα
Καταστροφή Ζάτουνας - Απρίλιος 1779
Αναφορές για τα επεισόδια στη Γορτυνία (Ιουν. 1823)
Αναφορά επαρχίας Καρύταινας (Δ' Εθνοσυνέλευση, Άργος 1829)
Επιστολή κατά Κολοκοτρώνη (Εμφύλιος 1823)
Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821
Τα άρματα της Καρύταινας (1821)

Μελέτες
Βυζαντινή κρατική ιεραρχία και στρατιωτική οργάνωση
Κυρ Ιωάννης ο Τζερνοτάς
Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)
Στοιχεία για την οθωμανική Ελλάδα
Προδοσίες και θυσία στη Μολδοβλαχία το 1821
Η παράδοση της Πόλης το 1453
Σύντομη ιστορία της Πελοποννήσου (2ος αι. π.Χ – 7ος αι. μ.Χ.)
Το Πασαλίκι του Μοριά
Τα παράπονα των Ανθενωτικών (1450)
Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821
Η μάχη της Πελαγονίας (1259 μ.Χ.)
Φορεσιά και Άρματα το 1821
Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
Αυτόχθονες εναντίον Ετεροχθόνων
Αλαμανικός φόρος και βυζαντινά μνημόνια