Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ιστορία της Αρκαδίας, κυρίως τις περιοχές της Γορτυνίας και του Μαινάλου, καθώς επίσης και ορισμένες ερασιτεχνικές ιστορικές μελέτες γενικότερου ενδιαφέροντος.

Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Στην ανάρτηση αυτή καταγράφονται τα βαπτιστικά ονόματα και πατρώνυμα των Γορτυνίων (συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων του δήμου Φαλάνθου Μαντινείας) που περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους του 19ου αιώνα, που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις. Αρχικά δίνονται τα δημοφιλέστερα ονόματα, ενώ στην συνέχεια τα όχι τόσο δημοφιλή μαζί με κάποια που έχουν εκλείψει στις μέρες μας, ο τρίτος κατάλογος περιέχει τα αρχαιοελληνικά ανδρικά ονόματα που προτιμούσαν οι κάτοικοι της Γορτυνίας στις αρχές και μέσα του 19ου αιώνα και τέλος η ανάρτηση κλείνει με μορφές υποκοριστικών των βασικών ονομάτων που διασώθηκαν στους υπό εξέταση δήμους. Στις μη-δημοφιλείς κατηγορίες δίνεται μία εκτίμηση της συχνότητας χρήσης των ονομάτων που μπορεί να εμφανίζονται από μία έως αρκετές δεκάδες φορές. Σε κάθε όνομα σημειώνεται ο δήμος στον οποίο απαντάται, όπως ήταν η διοικητική διαίρεση στα τέλη του 19ου αιώνα.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤΩ.   


Μία κατά προσέγγιση ένδειξη των ορίων των διοικητικών ορίων της περιοχής του Μαινάλου και Γορτυνίας κατά την εποχή των εκλογικών καταλόγων δίνεται στον ακόλουθο χάρτη:
Δημοφιλή ονόματα

Τα συνηθέστερα ονόματα που καταγράφονται στους καταλόγους είναι τα εξής:

Αναστάσιος, Αθανάσιος, Αλέξιος, Ανδρέας, Αντώνιος, Απόστολος, Αργύριος
Βασίλειος
Γεώργιος, Γρηγόριος
Δημήτριος, Διονύσιος
Ευθύμιος, Ευστάθιος
Ηλίας
Θεόδωρος
Ιωάννης
Κυριάκος, Κωνσταντίνος
Λάμπρος
Μιχαήλ
Νικόλαος
Παναγιώτης, Παρασκευάς, Πέτρος
Σπυρίδων, Σταύρος, Στυλιανός, Σωτήριος
Χαράλαμπος, Χρήστος, Χριστόδουλος 


Σπανιότερα ονόματα

Αβράμης: Αρκετά σπάνιο καταγράφεται μόνο στο δήμο Θελπούσης.
Αγγελής: Πολύ δημοφιλής γορτυνιακή εκδοχή του ονόματος Ευάγγελος και στους δώδεκα υπό εξέταση αρκαδικούς δήμους.
Άγγελος: Σπάνια εκδοχή του ονόματος Ευάγγελος παρατηρήθηκε μόνο στο δήμο Λαγκαδίων, όπου και εκεί η πλειοψηφία χρησιμοποιεί τον τύπο Αγγελής.
Αδάμης: Αρκετά συχνό όνομα καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Θελπούσης, Τρικολώνων, Τροπαίων. Στον δήμο Γόρτυνος καταγράφεται και σαν Αδάμ.
Ανάγνος: Ίσως τοπική εκδοχή του ονόματος Αναγνώστης μόνο στο δήμο Τροπαίων.
Αναγνώστης: Πολύ δημοφιλές όνομα που έχει εκλείψει σχεδόν στις μέρες μας, καταγράφεται σε όλους τους δήμους εκτός του δήμου Ηραίας.
Ανδριανός: Αρκετά σπάνιο όνομα εμφανίζεται στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος και Νυμφασίας.
Ανδρώνης: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος.
Αρέστος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος
Αρσένιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος
Ασημάκης: Συχνό όνομα στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Λαγκαδίων, Μυλάοντος και Τροπαίων.
Αυγερινός: Σπάνιο όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας και Θελπούσης.
Αυγέρος: Ίσως εκδοχή του Αυγερινός σε περιοχές του δήμου Ηραίας.
Αυγουστής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο  Φαλάνθου
Βάρσος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Τροπαίων
Βασιλικάς: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Κλείτωρος. Ίσως είναι επίθετο που δόθηκε στον απογραφέα ως πατρώνυμο.
Βγενής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος, πιθανόν εκδοχή του Ευγένιος.
Βελισάριος: Σπάνιο όνομα καταγράφεται μονο στους δήμους Γόρτυνος, Νυμφασίας και Τρικολώνων.
Βέργος: Αρκετά σπάνιο βαπτιστικό όνομα από τους δήμους Γόρτυνος και Ηραίας.
Βλάσης/ιος: Σπάνιο όνομα παρατηρήθηκε μόνο στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος, Θελπούσης και Μυλάοντος.
Γαλάνης: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Κλείτωρος, Θελπούσης και Τρικολώνων.
Γεράσιμος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης
Γκίκας: Πολύ σπάνιο αρβανίτικης προέλευσης όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος και Ηραίας.
Γκολφίνος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης.
Γκουβέκιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Τροπαίων. Πολύ πιθανόν να είναι επίθετο που δόθηκε από τον εκλογέα σαν πατρώνυμο.
Δαμιανός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Φαλάνθου και Τρικολώνων.
Δανιήλ: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Φαλάνθου
Διαμαντής: Πολύ συχνό όνομα την εποχή εκείνη που παρατηρήθηκε σε όλους τους δήμους με την εξαίρεση των δήμων Μυλάοντος και Φαλάνθου.
Διγενής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Λαγκαδίων
Δούκας: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος
Δράκος: Αρκετά συχνό όνομα την εποχή εκείνη που έχει εκλείψει στις μέρες μας , καταγράφεται στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Θελπούσης, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Ελισσαίος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος
Εμμανουήλ/Μανόλης: Αρκετά σπάνιο όνομα καταγράφεται μόνο στους δήμους Λαγκαδίων,   Θελπούσης, Ελευσίνος και Τρικολώνων.
Ευαγγέλης: Ίσως αναφέρεται στην εκδοχή Βαγγέλης του Ευάγγελος, καταγράφεται στους δήμους Φαλάνθου και Τρικολώνων.
Ευγενής: Σχετίζεται με το Βγενή, μάλλον εκδοχή του ονόματος Ευγένιος, σπάνιες καταγραφές στους δήμους Λαγκαδίων και Θελπούσης.
Ευστράτιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Φαλάνθου
Ζαφείρης/ιος: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Λαγκαδίων, Κλείτωρος, Μυλάοντος.
Ζαχαριάς/ας: Πολύ συχνό όνομα στους δήμους Θελπούσης, Ελευσίνος, Φαλάνθου, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Τρικολώνωνκαι Τροπαίων.
Ζώης: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης
Θεοδόσιος: Σπάνιο όνομα εμφανίζεται στους δήμους Ελευσίνος, Κλείτωρος και Τρικολώνων.
Θεοφάνης: Σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Τροπαίων
Θεοφίλης: Το όνομα καταγράφεται στους δήμους Κλείτωρος, Λαγκαδίων και Θεισόας.
Θωμάς: Καταγραφές του ονόματος στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος, Κλείτωρος, Νυμφασίας και Τροπαίων.
Ιωσήφ: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος
Καλόγερος/ηρος: Αρκετές καταγραφές του ονόματους αυτού που εχει εκλείψει στις μέρες μας στους δήμους Ηραίας, Νυμφασίας, Ελευσίνος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος και Τρικολώνων.
Κανάκης: Σπάνιο όνομα στους δήμους Λαγκαδίων και Τροπαίων.
Κανέλλος: Πολύ δημοφιλές γορτυνιακό όνομα που καταγράφεται σε όλους τους δήμους με την εξαίρεση του δήμου Μυλάοντος.
Καψής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης. Ίσως πρόκειται για επίθετο που καταγράφηκε ως πατρώνυμο.
Κεφαλάς: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης. Ίσως πρόκειται για επίθετο που καταγράφηκε ως πατρώνυμο.
Κοσμάς: Το όνομα σπάνια καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Λαγκαδίων, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Κυριαζής: Αρκετά συχνό όνομα πουν έχει εκλείψει στις μέρες μας, καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Λαμπρινός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Νυμφασίας, εκδοχή μάλλον του Λάμπρος.
Λεονάρδος: Αρκετά συχνό όνομα με καταγραφές στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Τρικολώνων, Τροπαίων.
Λιοντής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος, εκδοχή μάλλον του Λεόντιος.
Λισαίος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Μυλάοντος, εκδοχή μάλλον του Ελισσαίος.
Λόντος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης
Λουκάς: Καταγράφεται στους δήμους Γόρτυνος, Μυλάοντος, Θελπούσης και Τρικολώνων.
Λυμπέρης/ιος: Αρκετά συχνό όνομα σε σχέση με τις μέρες μας, εμφανίζεται στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Μυλάοντος, Τρικολώνων, Τροπαίων, Γόρτυνος, Ηραίας και Τροπαίων. Στον δήμο Γόρτυνος καταγράφεται και ως Λυμπεράκης.
Μάνθος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ηραίας
Μαρίνης/ος: Αρκετά δημοφιλές όνομα  στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Θελπούσης, Τροπαίων και Γόρτυνος. Η εκδοχή Μαρίνος εμφανίζεται ελάχιστες φορές.
Μάρκος: Καταγράφεται στους δήμους Φαλάνθου, Λαγκαδίων, Νυμφασίας και Θελπούσης.
Ματθαίος: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Νυμφασίας και Τροπαίων.
Μαυραειδής: Αρκετά συχνό συγκρινόμενο με τη σημερινή του εξαφάνιση όνομα από τους δήμους Ηραίας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Μελέτιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ηραίας
Μπαλάσης/ιος: Αρκετά συχνό συγκρινόμενο με τη σημερινή του εξαφάνιση όνομα από τους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Λαγκαδίων, Θελπούσης, Τρικολώνων και Λαγκαδίων.
Μπενιζέλος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Νυμφασίας.
Μπετζέλος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Θελπούσης.
Νικήτας: Συχνό όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Θεισόας, Θελπούσης και Τρικολώνων. Στο δήμο Λαγκαδίων καταγράφηκε και ως Νικητάκος.
Ξιάρχος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Φαλάνθου
Όθων: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ηραίας και Νυμφασίας, προς τιμή του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας.
Οικονόμος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Νυμφασίας.
Παλαιολόγος: Συχνό όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Λαγκαδίων, Θελπούσης και Τροπαίων.
Πανοριάς: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ηραίας.
Πανταζής: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Νυμφασίας και Θελπούσης.
Παντελής: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Ηραίας, Νυμφασίας, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Παντολέων: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στους δήμους  Ηραίας και Θελπούσης.
Πάτσης: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Λαγκαδίων. Ίσως υποκοριστικό του Φίλιππος-Πάκης.
Παύλος: Καταγράφεται στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας και Τρικολώνων.
Πεγής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Τροπαίων.
Πολίτσας: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος. Ίσως επώνυμο που δόθηκε ως πατρώνυμο.
Πολύδωρος/ερος: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Λαγκαδίων και Νυμφασίας.
Πολυζώης: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος και Νυμφασίας.
Πολυχρόνης/ιος: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Θελπούσης, Τρικολώνων, Τροπαίων και Κλείτωρος.
Πούλος: Αρκετές καταγραφές του εξαφανισμένου στις μέρες μας ονόματος στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Θελπούσης και Τρικολώνων. Στον δήμο Κλείτωρος καταγράφηκε ως Πώλος.
Προκόπιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στους δήμους Φαλάνθου και Νυμφασίας.
Πυρίλαμπος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Φαλάνθου.
Ρήγας: Αρκετά δημοφιλές όνομα που καταγράφεται σε όλους τους δήμους εκτός του δήμου Φαλάνθου. Στον δήμο Ελευσίνος καταγράφηκε και ως Ρηγάκης.
Ρίζος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Γόρτυνος.
Ρόδης/ιος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος και Λαγκαδίων.
Σάββας: Καταγράφεται στους δήμους Γόρτυνος, Νυμφασίας και Τρικολώνων.
Σακελάριος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στους δήμους Τροπαίων και Ελευσίνος.
Σαράντος/ης: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Νυμφασίας και Τρικολώνων. Η εκδοχή Σαράντης καταγράφεται ελάχιστα.
Σιλάιδος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος.
Σίνος: Σπάνιο όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Κλείτωρος και Λαγκαδίων.
Σοφιανός: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων και Τροπαίων.
Σπήλιος: Αρκετά δημοφιλές όνομα σε όλους τους δήμους εκτός του δήμου Τρικολώνων. Στον δήμο Κλείτωρος αναφέρεται και η εκδοχή Σπηλιώτης.
Στάικος: Καταγράφεται στους δήμους Φαλάνθου, Ηραίας και Μυλάοντος.
Σταμάτης/ιος: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος και Νυμφασίας.
Στεριανός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Λαγκαδίων.
Στέριος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος.
Στεφανής/ος: Καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος, Μυλάοντος και Νυμφασίας.
Σύβουλος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος.
Συμεών: Καταγράφεται στους δήμους Κλείτωρος, Λαγκαδίων και Τροπαίων.
Συναδινός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Τρικολώνων.
Σύριος: Σπάνιο όνομα με καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Ηραίας.
Σωτήρος/ιος: Με την πρώτη εκδοχή δημοφιλέστερη αρκετά συχνό όνομα σε όλους τους δήμους εκτός του δήμου Μυλάοντος.
Τζιρίκος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος
Τριαντάφυλλος: Αρκετά δημοφιλές όνομα στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος και Νυμφασίας.
Τριάντος: Ίσως εκδοχή του Τριαντάφυλλος με καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Λαγκαδίων και Θελπούσης.
Τρύφων: Αρκετά συχνό όνομα στους δήμους Φαλάνθου, Κλείτωρος, Μυλάοντος και ιδιαίτερα Νυμφασίας.
Φίλης/ος: Πολύ σπάνιο όνομα (εκδοχή μάλλον του Θεόφιλος) εμφανίζεται μόνο στο δήμο Λαγκαδίων
Φίλιππος: Αρκετές καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Ηραίας, Λαγκαδίων, Νυμφασίας, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Φωτεινός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στους δήμους Λαγκαδίων και Τρικολώνων.
Φώτης: Αρκετές καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Νυμφασίας και Τροπαίων.
Χαντζής: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Νυμφασίας. Ίσως πρόκειται για επίθετο που καταγράφηκε ως πατρώνυμο.
Χαρίλαος: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Λαγκαδίων
Χαρίτος: Καταγράφεται στους δήμους Γόρτυνος, Λαγκαδίων και Τροπαίων.
Χρόνης: Πολύ συχνό όνομα σχετιζόμενο με το Πολυχρόνης ίσως, με καταγραφές σε όλους τους δήμους.
Χρύσανθος: Όλες οι εκδοχές του ονόματος εμφανίζουν αρκετές καταγραφές, η βασική καταγράφεται στους δήμους Ελευσίνος και Τροπαίων, το Χρυσανθάκης καταγράφεται στος δήμους Ελευσίνος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος και Τροπαίων, το Χρυσάνθης στους δήμους Λαγκαδίων και Τροπαίων, και τέλος στο δήμο Κλείτωρος αναφέρεται και ως Χρυσαντάκης.
Ψαρός: Πολύ σπάνιο όνομα εμφανίζεται μόνο στο δήμο Ελευσίνος. Ίσως πρόκειται για επίθετο που καταγράφηκε ως πατρώνυμο.

Τα υπογραμμισμένα ονόματα είναι και τα δημοφιλέστερα αυτής της λίστας.

Σε ελάχιστες καταγραφές δίνονται σαν πατρώνυμο το "Νόθος". Σε λίγα περισσότερα δίνεται το πατρώνυμο "Οθωμανός" στο δήμο Θελπούσης που συνοδεύονται κυρίως και από το επώνυμο Νεοφώτιστος, σε λίγες περιπτώσεις στο δήμο Γόρτυνος δίνονται πιο σαφή οθωμανικά πατρώνυμα τα Μουσταφάς και Χουσεΐν.

Αρχαιοελληνικά ονόματα

Είναι γνωστό πως από τα τέλη του 18ου αρχές 19ου και ειδικότερα μετά την ανεξαρτησία δίνονταν αρκετά αρχαιοελληνικά ονόματα. Στους γορτυνιακούς δήμους που εξετάζουμε τα δημοφιλέστερα ήταν κατά σειρά τα Λεωνίδας, Αριστείδης, Επαμεινώνδας και Θεμιστοκλής. Συνολικά τα σχετικά ονόματα ήταν:

Αλέξανδρος: Λίγες καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Ηραίας.
Αλκιβιάδης: Λίγες καταγραφές στους δήμους Γόρτυνος και Τροπαίων
Αριστείδης: Αρκετά συχνές καταγραφές σε όλους τους δήμους.
Αριστομένης: Λίγες καταγραφές στους δήμους Κλείτωρος και Μυλάοντος.
Αριστοτέλης: Λίγες καταγραφές στους δήμους Φαλάνθου, Ηραίας και Λαγκαδίων.
Αχιλλεύς: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Λαγκαδίων.
Δημοκλής: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Μυλάοντος
Δημοσθένης: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Φαλάνθου
Έκτωρ: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Τροπαίων
Επαμεινώνδας: Αρκετά συχνές καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Νυμφασίας, Θελπούσης και Τροπαίων.
Ηρακλής: Λίγες καταγραφές στους δήμους Θελπούσης και Τροπαίων.
Θεμιστοκλής: Αρκετά συχνές καταγραφές σε όλους τους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Κλείτωρος, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Θρασύβουλος: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Ελευσίνος.
Ιπποκράτης: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Γόρτυνος.
Λεωνίδας: Αρκετά συχνές καταγραφές σε όλους τους δήμους.
Λύσανδρος: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Νυμφασίας.
Μιλτιάδης: Λίγες καταγραφές στους δήμους Φαλάνθου, Λαγκαδίων και Νυμφασίας.
Νέστωρ: Λίγες καταγραφές στους δήμους Κλείτωρος, Μυλάοντος και Νυμφασίας.
Ξενοφών: Λίγες καταγραφές στους δήμους Γόρτυνος και Λαγκαδίων.
Περικλής: Λίγες καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Νυμφασίας και Τροπαίων.
Πολύβιος: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Γόρτυνος.
Σωκράτης: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Λαγκαδίων.
Τηλέμαχος: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Νυμφασίας.
Τιμολέων: Μία ή απειροελάχιστες καταγραφές στον δήμο Κλείτωρος.
Φιλοποίμην: Λίγες καταγραφές στους δήμους Λαγκαδίων και Τροπαίων.


Υποκοριστικά δημοφιλών ονομάτων

Στους υπό εξέταση εκλογικούς καταλόγους σε αρκετές περιπτώσεις τα ονόματα καταγράφηκαν με την ανεπίσημη μορφή τους, το υποκοριστικό σε χρήση. Αυτό δεν ίσχυε σε όλες τις περιπτώσεις αλλά ενδεικτικά δίνει μια εικόνα της μορφής του ονόματος που χρησιμοποιούσαν οι εκλογείς και οι πατεράδες τους.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καταγράφηκε μόνο το Θάνος και το Θανάσης.

Θάνος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Ηραίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δημοφιλέστερες εκδοχές το Ανάστος και Στασινός.

Ανάστος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Θελπούσης και Τρικολώνων.
Στασινάκος: Καταγραφές στο δήμο Ελευσίνος.
Στασινός: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Νυμφασίας και Τροπαίων.
Τάσης: Καταγραφές στο δήμο Φαλάνθου.
Τάσιος:  Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Κλείτωρος και Τροπαίων.
Τασιούλας: Καταγραφές στο δήμο Τροπαίων.
Τασ(ι)ούλης: Καταγραφές στους δήμους Τροπαίων, Ελευσίνος, Ηραίας και Θελπούσης.

ΑΝΔΡΕΑΣ
Καταγράφονται τα ακόλουθα:

Ανδρίκος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Κλείτωρος και Θελπούσης.
Ανδρούτσος: Καταγραφές στο δήμο Γόρτυνος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καταγράφονται τα ακόλουθα:

Γεωργάκης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Λαγκαδίων και Θελπούσης.
Γεωργαντάς: Καταγραφές στο δήμο Γόρτυνος.
Γεωργούλης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Λαγκαδίων και Θελπούσης.
Γιούλης: Καταγραφές στο δήμο Ηραίας.
Τζιώρτζης: Καταγραφές στο δήμο Νυμφασίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκτός από το Γιάννης οι δημοφιλέστερες εκδοχές του ονόματος ήταν Γιαννάκης και Γιαννάκος.

Γιαννάκης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Μυλάοντος, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Γιαννάκος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Νυμφασίας, Θελπούσης και Τροπαίων.
Γιαννακούρης: Καταγραφές στο δήμο Γόρτυνος.
Γιάννος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Μυλάοντος και Τροπαίων.
Τζανέτος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Ηραίας.
Τζανής: Καταγραφές στο δήμο Ηραίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοφιλέστερες εκδοχές το Δήμος και Μήτρος.

Δήμος: Καταγραφές σε όλους τους δήμους.
Δημάκης: Καταγραφές στο δήμο Ηραίας.
Δημητράκης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Νυμφασίας και Τρικολώνων.
Μήτρος: Καταγραφές σε όλους τους δήμους.
Μήτσ(ι)ος: Καταγραφές στους δήμους Κλείτωρος, Ελευσίνος, Μυλάοντος, Νυμφασίας και Γόρτυνος.
Μιμίκος: Καταγραφές στο δήμο Γόρτυνος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Καταγράφονται οι ακόλουθες εκδοχές:

Θεοδωράκης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Φαλάνθου.
Θόδος: Καταγραφές στο δήμο Θελπούσης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοφιλέστερες εκδοχές το Κώστας και Κωνσταντής.

Κωνσταντάκης: Καταγραφές στο δήμο Ελευσίνος.
Κωνσταντής: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Γόρτυνος, Κλείτωρος και Θελπούσης.
Κώ(ν)στας: Καταγραφές στους δήμους Φαλάνθου, Ηραίας, Θελπούσης, Τρικολώνων, Ελευσίνος, Γόρτυνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος.
Κωστής: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Κλείτωρος.
Κώτσ(ι)ος: Καταγραφές στους δήμους Μυλάοντος και Φαλάνθου.

ΗΛΙΑΣ
Καταγράφεται οι εκδοχή:

Λιάκος: στους δήμους Φαλάνθου και Θελπούσης.

ΜΙΧΑΗΛ
Δημοφιλέστερη εκδοχή εκτός του Μιχάλης το Μίχος.

Μιχάκης: Καταγραφές στο δήμο Θελπούσης.
Μιχαλάκης: Καταγραφές στους δήμους Γόρτυνος και Λαγκαδίων.
Μίχος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Θεισόας και Τροπαίων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καταγράφονται οι εκδοχές:

Νικολάκης: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Γόρτυνος.
Νικόλας: Καταγραφές στο δήμο Ηραίας.
Νικολής: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος και Θεισόας.
Νικολός: Καταγραφές στο δήμο Γόρτυνος
Κόλιας: Καταγραφές στους δήμους Γόρτυνος, Ηραίας, Θεισόας, Θελπούσης και Τροπαίων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Το όνομα με τα περισσότερα υποκοριστικά σε χρήση. Δημοφιλέστερα τα Πανάγος, Πάνος, Παναγής και Πάικος.

Γιώτης: Καταγραφές στο δήμο Λαγκαδίων.
Παναγής: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Λαγκαδίων, Θελπούσης και Τροπαίων.
Παναγιωτάκης: Καταγραφές στους δήμους   Ελευσίνος, Κλείτωρος και Τροπαίων.
Πανάγος: Καταγραφές σε όλους τους δήμους.  
Πάνος: Καταγραφές στους δήμους   Ελευσίνος, Φαλάνθου, Γόρτυνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Μυλάοντος, Νυμφασίας, Τρικολώνων και Τροπαίων.
Πανούσης: Καταγραφές στο δήμο  Ηραίας.
Πανούτσος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Θελπούσης και Τροπαίων.
Πάικος: Καταγραφές στους δήμους Ελευσίνος, Ηραίας, Κλείτωρος, Λαγκαδίων, Θελπούσης και Τροπαίων.

και κάποια σύνθετα με μία καταγραφή πατρωνύμου
Δημοπανάγος: στο δήμο Γόρτυνος.
Λυκοπανάγος: ατο δήμο Ελευσίνος.
Ξενοπανάγος: στο δήμο Ελευσίνος.


Σημείωση: Τα στοιχεία στο δήμο Θεισόας ήταν ελλιπή λόγω δυσανάγνωστων αρχείων.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤΩ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Απογραφές
Η επαρχία του Λιονταριού (1461)
Η Καρύταινα (Λιοντάρι) (1512-1520)
Ο Δήμος (kaza) της Καρύταινας (1566-1574)
Χωριά Γορτυνίας (1700-1830)
Χωριά και αριθμός οικογενειών Γορτυνίας (απόγραφή Pouqueville)
Απογραφή Γορτυνίας (1834)
Απογραφή Αρκαδίας (1834)
Απογραφή Γορτυνίας (1852)

Ονόματα
Σκορτινοί (13-14ος αιώνες)
Κροκόντηλοι-Αγ.Γεώργιος των Σκορτών (13-15ος αιώνας)
Δημητσανίτες (1461-1574)
Μέλη δημοτικού συμβουλίου Τριπολιτσάς (1700)
Ονόματα στρατιωτικών των Κολοκοτρωναίων (1821)
Γορτύνιοι Πολιτικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Αξιωματικοί κατά την Επανάσταση (1821)
Γορτύνιοι Φιλικοί (1821)
Ονόματα Λαγκαδινών (1822-3)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Α (1823)
Ονόματα κατοίκων επαρχίας Τριπολιτσάς - Β (1823)
Προαγωγές Γορτυνίων στρατιωτικών (1824)
Δημοτικοί εισπράκτορες Γορτυνίας (1836)
Δήμαρχοι και Πάρεδροι Γορτυνίας (1841)
Φύλλα ποιότητας Δημάρχων και παραγόντων της Γορτυνίας (1849-1850)
Εκλογικά έγγραφα Γορτυνίας [1843 - 1862]
Εκλογικός κατάλογος Γορτυνίας (1865)
Επώνυμα Γορτυνίων 1865 (δήμοι Γόρτυνος, Ελευσίνος, Κλείτωρος και Μυλάοντος)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Λαγκαδίων και Νυμφασίας)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Τρικολόνων και Τροπαίων)
Επώνυμα Γορτυνίων 1872 (δήμοι Ηραίας και Θέλπουσας)
Επώνυμα κατοίκων δήμων Φαλάνθου (1879) και Θεισόας (1843)
Μικρά ονόματα Γορτυνίων (19ος αιώνας)

Τοπωνύμια
Mετονομασίες οικισμών Αρκαδίας (1920)
Μεσσαρέα
Τοπωνύμια Βυτίνας
Τοπωνύμια Βάχλιας
Τοπωνύμιο Τσιπιανά
Τοπωνύμιο Ψάρι
Τοπωνύμιο Αρτοζήνος
Τα τοπωνύμια ως πηγή της πρώιμης κοινωνικής ιστορίας των σλαβικών φύλων
Nτρομπολιτσά- Tριπολιτσά- Tρίπολη : μια ιχνηλάτηση
Γορτυνιακά τοπωνύμια σλαβικής ετυμολογίας
Στα χνάρια του περιηγητή Παυσανία στην Αρκαδία
Συνοικισμός Μεγάλης Πόλεως

Διάλεκτοι και Ιδιώματα
Το αρχαίο αρκαδικό γράμμα "Τσαν"
Η αρχαία αρκαδοκυπριακή διάλεκτος
Σύγκριση γορτυνιακού με άλλα ιδιώματα στο φωνολογικό επίπεδο
Συνοπτική παρουσίαση γορτυνιακού ιδιώματος
Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα
H συνθηματική γλώσσα των Λαγκαδινών μαστόρων
To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Ιστορικά θέματα (επιλεγμένα)
Πασάς Mαυραειδής Φαρμάκης
Ιστορική γεωγραφία Αρκαδίας (395-1209)
Δοξαπατρήν τον λέγουσιν, μέγας στρατιώτης ένι
Λυκάων της Αρκαδίας
Φωτάκος: Μάχη εν Τρικόρφοις - 23 Ιουν. 1825
Κανέλλος Δεληγιάννης: Πολιορκία Λάλα
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαιΐου 1821)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Η μάχη της Γράνας
Κανέλλος Δεληγιάννης: Έξοδοι Δράμαλη από την Κόρινθο
Κανέλλος Δεληγιάννης: Γορτυνιακός εμφύλιος (1823) και αρχές του γενικού εμφυλίου (1824)
Κανέλλος Δεληγιάννης: Μάχες στο Άργος, Δερβενάκια, Αγιοσώστη, Αγιονόρι
Κανέλλος Δεληγιάννης: Α' Πολιορκία Μεσολογγίου
Κανέλλος Δεληγιάννης: Εκστρατεία στη Δυτ. Ελλάδα, Μάχη του Πέτα
Καταστροφή Ζάτουνας - Απρίλιος 1779
Αναφορές για τα επεισόδια στη Γορτυνία (Ιουν. 1823)
Αναφορά επαρχίας Καρύταινας (Δ' Εθνοσυνέλευση, Άργος 1829)
Επιστολή κατά Κολοκοτρώνη (Εμφύλιος 1823)
Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821
Τα άρματα της Καρύταινας (1821)

Μελέτες
Βυζαντινή κρατική ιεραρχία και στρατιωτική οργάνωση
Κυρ Ιωάννης ο Τζερνοτάς
Τάμα στον Δία – Αχαιοί εναντίον Γαλατών (120 π.Χ.)
Στοιχεία για την οθωμανική Ελλάδα
Προδοσίες και θυσία στη Μολδοβλαχία το 1821
Η παράδοση της Πόλης το 1453
Σύντομη ιστορία της Πελοποννήσου (2ος αι. π.Χ – 7ος αι. μ.Χ.)
Το Πασαλίκι του Μοριά
Τα παράπονα των Ανθενωτικών (1450)
Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821
Η μάχη της Πελαγονίας (1259 μ.Χ.)
Φορεσιά και Άρματα το 1821
Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
Αυτόχθονες εναντίον Ετεροχθόνων
Αλαμανικός φόρος και βυζαντινά μνημόνια